Úvod - cz

INTEX a Liberec - tradiční místa průmyslu a obchodu

 

Areál bývalé továrny na výrobu koberců INTEX se nachází v Liberci, nejvýznamnějším městě Libereckého regionu v blízkosti Česko-Německo-Polských hranic. Jeho poloha v městské čtvrti Vratislavice v těsné blízkosti rychlostní silnice R10 Praha-Turnov-Liberec i široká škála dostupných prostor k pronájmu, využitelných k výrobě či skladování (celkem 55,000 m2), k administrativním účelům (3,000 m2) i odstavných ploch (20,000 m2) a variabilita možného uspořádání v rámci rekonstrukcí z areálu činí ideální místo pro podnikání, drobnou výrobu a řemesla, lehkou až středně těžkou výrobu dílů zejména pro automobilový průmysl.