LOKALITA A INFRASTRUKTURA

Lokalita

Liberec je nejvýznamnějším městem Libereckého regionu, který se nachází v blízkosti Německo-Polské hranice (cca 20 km). Co do počtu obyvatel je Liberec šestým největším městem v České republice. Vratislavice nad Nisou jsou městskou čtvrtí statutárního města Liberec

 

Dopravní dostupnost

Areál má výborné dopravní spojení s rychlostní silnicí R10 Praha-Turnov-Liberec (schéma níže), stejně jako dostupnost veřejnou dopravou – nejbližší zastávka tramvajové linky Liberec – Jablonec n. N. se nachází cca 200 m od vstupu do areálu.

 

intex mapka lokalita

 

Prostory

Areál se rozkládá na celkové ploše 115 tis. m2 a nabízí kancelářské, výrobní a skladové prostory a volné plochy.

 

kancelářské prostory                      3,000 m2

výrobní a skladové prostory         55,000 m2

odstavné plochy                             20,000 m2

 

Dodávky médii

Elektrická energie

2x elektrické vedení 35 kV (řádový zkratový výkon 500 MVA) – vlastní transformátorová stanice 35/6,3 kV – rozvod vysokého napětí 6,3 kV – vlastní transformátorové stanice 6,3/0,4/,23 kV. Záložní zdroj pro případ výpadku veřejné sítě ve formě dieselového agregátu, který poskytuje třífázové nízké napětí (400/230 V, 50 Hz) – synchronní generátor s kapacitou 40 kW a jmenovitým napětím 72A.

 

Voda a odpadní voda

Dodávky pitné vody z veřejné vodovodní sítě – rozměr DN 100.

Průmyslová voda z vlastního zdroje – 264 tis. m3/rok, možnost odběru vody z Lužické Nisy – 200 tis. m3/rok s filtrací přes pískové filtry.

Odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace s možností úpravy přes vlastní biologický filter, v současné době s kapacitou 200 tis. m3/rok.

 

Zemní plyn

2 napojení z hlavního distribučního místa (DN 100, DN 50) rozvod po areálu středně a nízkotlakovým potrubím.

 

 

Správa areálu, ostatní služby:

Technickou správu areálu zajišťuje poskytovatel facility management služeb včetně běžné údržby technologických zařízení s důrazem na plynulou dodávku médií. Areál je střežen bezpečnostní agenturou v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu. V kancelářích je mimo výše uvedené poskytovány úklidové služby.